Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVADESA

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
CIF: Q-0863003-J
Contacte dpd@icab.cat


Finalitat

Gestió de les activitats, serveis o premis organitzats per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, així com la comunicació d'informació sobre aquests.


Legitimació

Les bases de convocatòria del premi; la Llei 7/2016, de 31 de maig, d'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 2/1974 de 13 de febrer, sobre col·legis professionals i els Estatuts de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.


Destinataris

Només les necessàries per a l'execució de la convocatòria del premi i en compliment d'obligacions legals.


Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional de la política de protecció de dades


Informació addicional

Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar la informació addicional següent.
INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES


Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
CIF: Q-0863003-J
Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 496 18 80
Contacte dpd@icab.cat


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona tracta la informació que ens faciliteu per la gestió i execució del premi convocat i enviar informació sobre els nostres serveis i activitats o premis convocats que no estiguin directament relacionats amb el premi convocat, en cas que així ens autoritzeu.


Per quant temps conservarem les seves dades?

Aquestes dades es conserven fins el compliment de les obligacions derivades de l'execució de la convocatòria, fins que s'oposi al tractament o revoqui el consentiment per les altres finalitats, excepte les dades que siguin necessàries per donar compliment a les obligacions legals i estatutàries, com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del premi convocat.

La base legal per enviar via postal i electrònica informació sobre els serveis, activitats o premis convocats de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona que no estiguin directament relacionats amb el premi convocat és el consentiment.


Les categories de dades que es tracten són:

Dades d'identificació, codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica i dades econòmiques, financeres i formatives.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona està tractant dades personals que li concerneixen, o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Els interessats i interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
• Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.


Les dades que ha facilitat es tractaran per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona d'acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l'informa que podrà exercir, els seus drets d'accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades o revocar el seu consentiment a la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat , sens perjudici del seu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que l'esmentada retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans d'aquesta.